Każdy z członków Toastmasters pełni inna funkcję na spotkaniu klubu

Funkcje na spotkaniu Toastmasters Leadership

Każdy z członków Toastmasters Leadership może wybrać funkcje, jaką chce pełnić na spotkaniu. Może zostać Toastmasterem- Przewodniczącym spotkania, który dba, by wszystko przebiegło zgodnie z planem. Jest to bardzo odpowiedzialne i prestiżowe zadanie, jednak każdy ma szansę spróbować swoich sił w tej roli. Inną ważną funkcją jest Główny Oceniający- w sam raz dla bacznych obserwatorów. Główny Oceniający sprawdza,czy spotkanie zostało należycie zorganizowane, czy pozostali członkowie wywiązują się ze swoich zadań i czy całość odbywa się w dobrej atmosferze. Poza tym, w grupie wyróżnić można Chronometrażystę (odpowiedzialnego za liczenie czasu i informowaniu mówców, ile jeszcze mogą przeznaczyć na swoja wypowiedź), Kontrolera Płynności (dającego znaki, jeśli mówca zastanawia się zbyt długo lub popełnia błędy w wypowiedzi), Oceniającego Mowę Ciała (tej funkcji nie trzeba chyba wyjaśniać) oraz najważniejsze- samego Mówcę, osobę, której przemówienia słuchają pozostali.

Członkowie klubu Toastmasters